Strona głównaAktualne realizacjeZakończone realizacjePartnerzyGaleria obrazów
Biuro Usług Inżynieryjno-Budowlanych
tel./mob. 00 48 791 197 020
Budownictwo kubaturowe
Budownictwo drogowe i sieci
Budownictwo drogowe i sieci

Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 296 w Żaganiu odcinek km 25+670,90 - 25+769,50 

Zakres zlecenia - PROJECT MANAGMENT

Inwestor: Zarząd Województwa Lubuskiego
Mandant: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Realizacja w mocy specustawy drogowej (ZRID) z przeprowadzeniem procedury wywłaszczeniowej.

Składowe zlecenia:
- pozyskanie i uzgodnienie warunków przebudowy i kolizji sieci
- koordynacja projektów wszystkich branż
- uzgodnienia z gestorami sieci
- uzgodnienie koncepcji z Mandantem
- uzgodnienia wynikające z Ustawy: MKZ, GSzW. RDOŚ, RZGW,
- pozystkanie decyzji ZRID


 

Strona główna|Aktualne realizacje|Zakończone realizacje|Partnerzy|Galeria obrazów