Strona głównaAktualne realizacjeZakończone realizacjePartnerzyGaleria obrazów
Biuro Usług Inżynieryjno-Budowlanych
tel./mob. 00 48 791 197 020
Oferta
Referencje
Kontakt z nami
Oferta

Kompleksowa obsługa inwestycji:

 • INWESTOR ZASTĘPCZY - w zakresie zastępstwa inwestorskiego w pełni samodzielnie poprowadzimy inwestycję od zakupu działki do pozwolenia na użytkowanie.

 • PROJECT MANAGMENT (zarządzanie procesem inwestycyjnym)- realizowanie zadania inwestycyjnego przy współpracy z Zamawiającym. Koordynacja Projektu Budowlanego, wsparcie administracyjno-prawne w pozyskaniu niezbędnych Decyzji Administracyjnych, pomoc w wyborze Wykonawcy robót budowlanych oraz zespołu nadzorującego, analiza umów.

 • INŻYNIER KONTRAKTU- zespół Inspektorów wszystkich branż zgodnie  z art. 25a -art. 26 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

 • ANALIZY NIERUCHOMOŚCI komercyjnych i mieszkaniowych - weryfikacja konkretnych lokalizacji pod względem możliwości zabudowy zgodnie z MPZP oraz Decyzjami o Warunkach Zabudowy, skomunikowania i powiązania z drogami publicznymi

 • NADZORY BUDOWLANE WYKONAWCZE - pełnienie funkcji kierownika budowy, branżowych kierowników robót zgodnie z art. 21a-art.23 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

 • PROJEKTY BUDOWLANE

 

Ponadto Biuro Usług Inżynieryjno-Budowlanych oferuje:

 • Przeglądy okresowe budynków wszystkich kategorii, placów zabaw i obiektów małej architektury (kontrole roczne i pięcioletnie zgodnie z art.62 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane)

 • Uzgodnienia administracyjne (Decyzje lokalizacyjne, zajęcia pasa ruchu, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów)

 • Kosztorysowanie (kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, przedmiary robót oraz analizy finansowe dla potrzeb kredytów)

 • Opracowanie planów biznesowych dla inwestycji budowlanych

 • Opinie techniczne

 • Optymalizacje kosztów budowy

 • Wsparcie administracyjno-prawne w sektorze budowlanym

 • Inwentaryzacje budowlane

 • Odbiory mieszkań i domów jednorodzinnych oraz lokali usługowych w rynku pierwotnym i wtórnym

 • Świadectwa i audyty charakterystyki energetycznej


 

Strona główna|Aktualne realizacje|Zakończone realizacje|Partnerzy|Galeria obrazów